Privacy statement

Ik ben gebonden aan een ethische code en heb mijn beroepsgeheim. Dit houdt in dat je er van op aan kunt dat derden (opdrachtgever of andere relaties) niet op de hoogte worden gebracht van je problemen of het feit dat je van coaching geniet, tenzij je daar nadrukkelijk mee instemt en schriftelijk toestemming verleent.