Kampen jullie ook met een gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging in leiderschapsposities? En lukt het maar moeizaam om vrouwen aan te trekken en te behouden?

Welkom bij Empower HER! Dit baanbrekende programma, ontwikkeld door Sabine Hemmers High Performance Mindset Business Coach/Mentor & Mindfulness Trainer, is speciaal ontworpen om het volledig potentieel van vrouwen binnen jouw organisatie te ontgrendelen en een mega transformatie voor hen en jouw bedrijf te creëren. In een tijd waarin wetenschappelijk onderzoek aantoont dat diversiteit en inclusie de sleutel tot succes zijn, biedt Empower HER een strategische aanpak om een leiderschapspijplijn voor vrouwen te creëren, vrouwen aan te trekken en te behouden binnen jouw organisatie.

Neem contact op

 

Sabine_Hemmers

Waarom HER empoweren?

Door de invoering van het ingroeiquotum is het belang van gerechtvaardigde vertegenwoordiging van vrouwen in de (sub)top van beursgenoteerde bedrijven en grote vennootschappen een feit. Daarnaast biedt het ‘empoweren’ van vrouwen in de hele organisatie nog veel meer voordelen:

 1. Economische groei: Empowerment van vrouwen op de werkplek draagt bij aan economische groei. Het vergroten van de participatie van vrouwen op alle niveaus van de arbeidsmarkt kan de economie versterken door benutting van het gehele arbeidspotentieel.
 2. Diversiteit van denken: Vrouwen brengen verschillende perspectieven, ervaringen en denkstijlen naar de werkplek, wat de creativiteit en innovatie bevordert. Het bevorderen van genderdiversiteit kan leiden tot een betere besluitvorming en bredere, creatievere ideeën.
 3. Talentpool benutten: Door vrouwen te empoweren, vergroten bedrijven hun talentpool. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van vrouwelijk talent verrijkt het personeelsbestand en stimuleert innovatie en groei.
 4. Verhoogde productiviteit: Wanneer vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun volledige potentieel te benutten, zijn ze in staat om bij te dragen aan een meer productieve en efficiënte werkomgeving.
 5. Maatschappelijke impact: Het empoweren van vrouwen op de werkplek heeft ook een bredere maatschappelijke impact. Het kan bijdragen aan het doorbreken van genderstereotypen, het versterken van de positie van vrouwen in de samenleving en het verbeteren van sociale normen met betrekking tot gendergelijkheid.
 6. Leiderschapsdiversiteit: Het vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities heeft een positieve invloed op de bedrijfscultuur en kan dienen als een inspiratiebron en rolmodel voor jongere generaties.

Door vrouwen bij bedrijven in hun kracht te zetten, profiteren niet alleen individuele vrouwen en bedrijven, maar draagt het ook bij aan bredere maatschappelijke doelstellingen van gelijkheid, diversiteit en inclusie. Dit draagt uiteindelijk bij aan een meer welvarende, rechtvaardige en innovatieve samenleving.

 

Wat mag je verwachten van het programma Empower HER; Unleashing Limitless Potential in Women?

 1. Leiderschapsontwikkeling: Een empowerment-programma kan helpen bij het cultiveren van toekomstige vrouwelijke leiders binnen het bedrijf, waardoor er een bredere pool van gekwalificeerde kandidaten voor leiderschapsposities ontstaat.
 2. Talentontwikkeling: Een dergelijk trainingsprogramma kan helpen bij de professionele ontwikkeling van vrouwelijke werknemers door het bieden van vaardigheden, kennis en mentorship die hun carrière kunnen bevorderen.
 3. Verbeterde prestaties: Empowerment leidt tot verbeterde prestaties. Wanneer vrouwen zich gesteund voelen, hun vaardigheden ontwikkelen en de kans krijgen om te groeien, kunnen ze productiever en effectiever worden in hun werk.
 4. Verhoogde retentie: Trainingsprogramma’s gericht op empowerment tonen aan dat het bedrijf zich inzet voor de groei en ontwikkeling van zijn vrouwelijke werknemers, wat de kans vergroot dat ze langer bij de organisatie blijven.
 5. Diversiteit en inclusie: Door een dergelijk programma aan te bieden, toont het bedrijf haar inzet voor diversiteit en inclusie, wat een positief signaal is voor zowel huidige als potentiële werknemers.
 6. Bedrijfscultuur: Een dergelijk programma kan bijdragen aan het creëren van een positieve bedrijfscultuur waarin gelijkheid, diversiteit en groei worden gestimuleerd.
 7. Mogelijkheden voor netwerken en mentorship: Door vrouwen in staat te stellen om met elkaar in contact te komen, mentorschappen op te bouwen en onderlinge ondersteuning te bieden, kunnen ze zich sterker voelen en waardevolle relaties ontwikkelen die hun carrière kunnen bevorderen.

De voordelen van een dit programma strekken zich uit tot de individuele deelnemers, de bedrijfscultuur en uiteindelijk tot de algehele prestaties en groei van jouw organisatie. Het laat zien dat het bedrijf toegewijd is aan het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van vrouwelijk talent, wat op zijn beurt een positieve impact kan hebben op de werkplek en het bedrijfsresultaat.

 

Klaar voor een transformatie van jouw bedrijf? 

Met haar jarenlange ervaring in het begeleiden van vrouwen met hun (professionele) ontwikkeling en groei, haar diepgaande begrip van empowerment om het volledig potentieel van vrouwen te bereiken, haar kennis van de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen op de werkplek kunnen worden geconfronteerd, haar kennis van organisatieontwikkeling en verandering, haar uitstekende communicatievaardigheden waarbij zij naar de behoeften van de klant en deelnemers luistert en een ondersteunende omgeving creëert en haar empathisch vermogen, begeleidt Sabine Hemmers bedrijven naar een versterkte en diverse werkomgeving met verbeterde prestaties, innovatie en een betere benutting van het volledige potentieel van vrouwelijke werknemers.

Neem contact op

Benieuwd naar wat Sabine Hemmers met haar programma ‘Empower HER; Unleashing Limitless Potential in Women’ voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op voor een volgende stap richting jullie doel.

Plan een kennismakingsgesprek in   

📞 06-26262299

Empower-her-sabine-hemmers