Werkwijze

Het is mijn vertrekpunt dat de cliënt de kennis, de kunde en de potentie heeft, om in actie te komen oftewel om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De cliënt is zelf deskundig voor wat betreft zijn probleem en de oplossing en ik faciliteer hierbij. Door mijn manier van coaching leer ik je tevens hoe je je eigen coach kunt worden en zijn.

Werkwijze particulier: Het eerste gesprek is een intakegesprek van een uur tot 1,5 uur waarin ik je beter wil leren kennen, door de coachingsvraag duidelijk wordt en jouw doel wordt bepaald. Vaak ontstaan hier al de eerste inzichten voor je.

Aan de hand van een begeleidingsplan worden de rest van de sessies ingepland. Deze sessies duren een uur. Het is afhankelijk van jouw coachingsvraag cq. doel hoeveel sessies er nodig zijn. Gemiddeld zijn dit er tussen de 5 en de 10. Naast de persoonlijke consulten zullen er ook in overleg met jou opdrachten deel uit maken van het traject. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Werkwijze bedrijf: Voor een coachingstraject van (een) werknemer(s) vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de leidinggevende en/of Human Resources plaats waarin het doel voor de organisatie wordt besproken. Daarna volgt het individuele traject voor de werknemer zoals hierboven wordt beschreven. De leidinggevende wordt functioneel op de hoogte gehouden van de voortgang maar zal inhoudelijk geen informatie krijgen. Het is ook mogelijk om coaching in groepsverband aan te bieden.

Ik werk vanuit mijn praktijk in Altforst, online via Skype of Teams, telefonisch of desgewenst op locatie voor zowel particulieren als bedrijven. Het meest belangrijke is dat de coachingsvorm, inclusief de locatie, in dienst staat van het doel. Voor de een werkt telefonisch coachen drempel verlagend en ontspannend, voor de ander past een zakelijke omgeving beter. Ook met coaching in de natuur heb ik hele goede ervaringen.

Neem contact op

Loopbaan coach in Den Bosch