Vergoedingen voor coaching

Verantwoordelijkheid werkgever: Door de Wet Verbetering Poortwachter heeft de werkgever tegenwoordig meer verantwoordelijkheid bij langere ziekteperiodes, uitval en reïntegratie van hun werknemers. Dit is voor de werkgever een extra reden om uitval te voorkomen. Daarnaast speelt het sneeuwbal effect. Als een collega uitvalt, moeten andere medewerkers de last opvangen. Dit geeft demotivatie, opleveren van mindere kwaliteit en overspannenheid als mogelijke risico’s. Reden om ook preventief te zorgen voor een goed werkklimaat, collegialiteit en individueel welzijn van de werknemers. Bijzonderheden: soms zal een werkgever bereid (of verplicht) zijn om de hulp die je nodig hebt, te vergoeden.

Overige mogelijkheden van vergoeding: Mocht je werkloos zijn en een uitkering ontvangen dan is het mogelijk om via het UWV een persoonlijk reïntegratietraject aan te vragen (IRO). Sommige coachingskosten zijn fiscaal aftrekbaar onder beroepskosten; voor 40+-ers zelfs voor een hoger percentage. Als je een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt kun je daarvan de hulpverlening betalen. Voor mensen met een bijstandsuitkering is de gemeentelijke sociale dienst soms bereid de kosten te vergoeden. Particulieren die de kosten voor loopbaanbegeleiding uit eigen zak betalen, kunnen deze (incl. BTW) eventueel voor de inkomstenbelasting aftrekken als ‘scholingskosten’, tenminste als het doel ervan het verkrijgen van een nieuwe baan is.

Aan bovenstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen.